ته مانده


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

 

ﻫﻨـﻮﺯ ،
ﺗــﻪ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﯼ ﺑـﻮﺳــﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ،
ﺭﻭﯼ ﻟـﺒــﻢ ﻣﯽ ﻣﮑــﻢ ...
ﻫﻨـــﻮﺯ ،
ﺗــﻪ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﯼ ﺁﻏـﻮﺷﺘـــ ﺭﺍ ،
ﻣـُﺤﮑـﻢ
ﺑـﻐـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ... !!
ﻫﻨـــــﻮﺯ
ﺑﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, بهنوش, عاشقانه, تنهایی, هستی, غم, غمکده, تنهایی, زیبایی, وب سایت آواره مرگ, عشق, دوستت دارم, اغوش, بهت, بوی بهشت, ,
15 / 8 / 1393 6:42 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§