چرا باید به تنهایی ، دوباره بی تو برگردم؟!


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved
چرا باید به تنهایی ، دوباره بی تو برگردم؟!

 

کجــــــا رفـتی ؟

چــــرا تنهـــا ؟ چــــرا بــی مـــن ؟

نگفــتی زوده ایـــن رفـتـن ،

بــه دنبــال چـــه پـایـانی ، خــلافــــ جـــاده ایستـــادی ؟

چـــــرا تا عـــادتت کــردم ، بــه فکــر رفـتن افتــادی ؟

چــرا بایــــد به تنهــایی ، دوبـاره بی تـــو بــرگـردم ؟

کجـــای قصـــه بـد بــــودم ؟ کجــای قصــه بـد کــردم ...؟


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : دغدغه های مردی که, وب سایت آواره مرگ, آواره مرگ, بهنوش, آواره, عاشقانه, مرگ, زندگی, عشق, بـــاور کن خیلی حــــرف است وفـــــادار دســـت هایی باشی ،چرا باید به تنهایی ، دوباره بی تو برگردم؟!,
23 / 8 / 1392 1:46 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§