نمیدانم به گوشت میرسد


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

 

 

 

  نمیدانم به گوشت میرسد آنجا صدای من , نمیدانم تو هم احساس خواهی کرد چون من درد هجران  را ؟ نمیدانم تو هم شبها به  یاد آن  شب دیدار ! , چراغان  میکنی از اختران اشک دامان  را ؟ نمیدانم  تو را شبها اگر خوابیست , می بینی مرا در ابر رویاها که می گریم ؟ نمیدانم گرامی داشتی آن عهد و پیمان را ؟ نمیدانم تو را هم از درون خسته دل , از درنگ خسته تقویم بیزاریست ؟ نمیدانم به خاطر داری آن ساعت که میگفتی و می گفتم : فراموشت نخواهم کرد تا جاوید ؟ نمیدانم تو را هم هست این امید که روزی از پس آن کوههای دور , بناگه دختر خورشید ,  بر قلب سیاه تیرگی تازد ؟ نمیدانم . نمیدانم

 

 

 

 

 

 

 


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, بازهم بی کسی رو چاره کردیم, بهنوش, آواره, مرگ, باز, هم, بی, کسی, رو, چاره, کردیم, avarehmarg,
24 / 1 / 1392 1:16 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§