گل پرپر


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

ساده است
کاشتن یک گل
راحت است
چیدن ان

 
و چه تلخ است
که ان ساقه ی سبزش
زینت دست پلیدی بشود…

 

 افسوس که سخت
می شود احساس گلی را فهمید
که بیهوده پرپر شده است…


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ - بهنوش, باز هم بی کسی رو چاره کردیم, آواره مرگ, وبسایت اواره مرگ,
21 / 1 / 1392 7:15 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§