می شود باران ببارد؟!


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

1362826726211 می شود باران ببارد؟!


می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم فقط

قطره های پاکش را بغل کنم!

و بی هیچ اشکی

دستهایش را بگیرم

قول می دهم

فقط بویش را حس کنم!

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط… می شود؟

امشب…. ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی …

 برای باران تنگ است!!


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ - بهنوش, باز هم بی کسی رو چاره کردیم, آواره مرگ, وبسایت اواره مرگ,
3 / 1 / 1392 10:54 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§