نفس می کشم هنوز….


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

136358743361 نفس می کشم هنوز....

 

 

نفس می کشم هنوز…

نفس می کشم وقتی سال دیگری هم از پرواز تو گذشت…

و باز هم آخرین پنجشنبه سال آمد و آهسته از کنارم گذشت و من باز هم ندیدمت…

غبطه می خورم به این همه هیاهو

هیاهوی بازماندگانی که برای دیدار عزیز سفرکرده شان عازم مزارشان هستند

هر کدام گلی یا گلابی بدست دارند

تا پرپر کنند به یاد خاطره عزیزشان

یا مزارش را با بارانی از گلاب غسل دهند به یاد عطر عزیزشان

و من امسال هم غبطه می خورم

  به پنجشنبه های آخر سالی که تو را دراغوش گرفته اند در غیاب من

غبطه می خورم به خروارها خاکی که تو را در بر گرفته اند بجای آغوش من

خاکی که من تمام دنیایم را به دستش سپردم و حق دیدارش را ندارم!!

 


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ - بهنوش, باز هم بی کسی رو چاره کردیم, آواره مرگ, وبسایت اواره مرگ,
3 / 1 / 1392 10:52 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§