بازی؟!!!!!!!


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved

صبح ساعتو گذاشته بودم که حامدمو از خاب بیدار کنم

اونروز صبح نوبت من بود که واسه نماز بیدار کنم پاشدم بیدارش کردم و بعد خابیدم من دیر از خاب پاشدم

شنبه امتحان داشتم و مثلا قرار بود که 5 شنبه جمعه بخونم ولی نمی تونستم هر سری که کتابه رو باز می کردم نمی تونستم تمرکز کنم و اعصابم بهم می ریخت و می بستم میزاشتم کنار

جوری که اونروز تا شب فقط تونستم 2 ساعت درس بخونم اونم الکی

از این کار حامدم حرصم می گرفت که می دونست من امتحان دارم می دونست اینطوری که باشیم نمی تونم درس بخونم ولی انگار نه انگار

اون روز هم تا شب دوباره خبری از هیچکدوممون نبود

شب دوباره آخر شب که حامدم می خاست بخابه اس داد:تکرار همون اس دیشب و همون اس تکراری دیشبو فرستاد

سلام ..خانم مهربون خوبی؟!!چ میکنی؟چ خبر؟ کی میخابی؟

ولی من تکرار دیشبو نکردم

روز قرار گذاشته بودم که اگه حامدم اس داد دیگه چیزی نگم و درست شیم چون دیگه نمی خاستم باهم اینطوری بمونیم

اس دادم:سلام آقا حامد مهربون مرسی هستیم تو خوبی؟درس و فیلم سلامتی تو چ میکنی؟چیکارا کردی؟چ خبرا؟معلوم نیس میخای بخابی؟

حامدم:مرسی هیچی من دارم می خابم شب بخیر خوب بخابی

جواب اون همه سوالو اینطوری داده بود و با این حال و دوباره گرفته شدم دوباره خورد تو حالم حامد چطوری می تونه با من اینطوری رفتار کنه

دوباره ناراحت شدم

هیچی نگفتم فقط یه میس براش انداختم و بعدشم با خودم قرار گذاشتم که تا وقتی که حامد می خاد اینطوری باشه منم همینطوری می مونم دیگه تلاشی نمی کنم واسه اینکه خوب شیم

صبح جمعه 15 ام نوبت حامدم بود که برا نماز بیدار کنه و بیدار کرد پاشدم نماز خوندم بعد گرفتم خابیدم شب هم دیر خابیده بودم تا 2 سر کتاب بودم ولی انگار نه انگار که در س میخونم و تو هپروت بودم

ساعت 10 اینا بود پاشدم باز از حامدم دیگه خبری نبود

رفتم نشستم سر کتاب که بخونم ولی نمی تونستم یه خورده خوندم ساعت 1 اینا بود که حامدم اس داد:سلام ...یه سوال دارم کی میخای این بازیتو تموم کنی؟

انگار من بازی شروع کرده بودم که بخام تموم کنم

عصبانی بودم و ناراحت

من:سلام هروقت که تو بازیتو تموم کنی

حامدم نیم ساعت بعد اینا: من شروع کردم؟بگو چ جوری شروع کردم؟

من:آره اولش از سرکار بود ک با حرفات ناراحتم کردی بعدشم شبش بود که ادامه دادی بعدشم دیشب بود که دوباره ادامه دادی و تا کشید به امروز

حامدم:حامدم:پس من شروع کردم آره؟!خیلی جالبه خیلی خیلی جالبه باشه پس اگه با منه و من شروعش کردم و من باید تمومش کنم این بازی تا آخر عمرم ادامه داره

حامد حامد حامد

تو میدونی با این حرفت چقدر من ناراحت شدم؟

میخاستی بگی برات مهم نیستم میخاستی بگی چی؟

چرا باید کاری که خودت شروع کردی و رو به گردن نگیری؟چرا؟دیگه اون لحظه برا منم دیگه هیچ مهم نبود تو ذهنم گفتم دیگه مهم نیست اگه اینجا میخاد تموم شه اشکال نداره بزا تموم شه حتما قسمت اینطوری بوده حامد که حالت غدی و خودخاهیشو تو این شرایطم ول نمی کنه دیگه من چی کنم

ادعا می کنه منو خوب می شناسه اونوقت موقع حرف زدن باهام تا ته دلمو می سوزونه

من:من شروع کردم؟من چ جوری شروع کردم؟

آره جالبه همیشه اشتباهات اورم من باید به گردن بگیرم همیشه باید من کوتاه بیام چون حامد زبان تهدیدش خیلی بلنده

با تهدیداش دوست داشتناشو ثابت میکنه و با عوض در اوردنش آدمارو ادب میکنه و اونطوری که میخادشون میکنه

باشه آقا حامد باشه همیشه حق با توه

میخاستم بگم که باشه تا آخر عمرت که هیچی تا قیامت ادامه بده دیگه برام مهم نیست ولی بازم دلم نیومد من نمی تونستم مثل حامد غد بازی در بیارم من هنوز حامدمو دوس داشتم و برام مهم بود

وادامه رو اومدم تو نت و به حامدمم گفتم که بیاد و اومد حرفیدیم و حرفیدیم

آخرش حامدم چی گفت؟

عصبانی شدم در رفت

عجباااااااااااااااا

نمیدونه با این در رفتنه چقدر اذیت شدم و غصه خوردم

حرفش از دلم نمی رفت کلی حرفیدیم و یه خورده بهتر شدم

دیگه خوب شدیم

یکی دو روز بعدش شبش من خیلی احساس دلشوره و استرس داشتم

از اون روزی که باهم بیرون بودیم و آقاهه داشت خفتمون میکرد همش اضطراب و استرس دارم

به حامدم گفتم گفت میخای بحرفیم منم گفتم آره

شب درازیده بودم وباهم چت میکردیم با این امید اومدم نت که آروم شم و حالم بهتر شه ولی کاملا برعکس شد و آقا حامدمم تپل زد تو حالم گفت بغلم آرامش نداره بهله اینو خودش گفت بعدم هی پیچوند البته قسمت آرامشو جایی میدونه که خودش بخل میکنه

دیگه هیچی نگفتمم به رومم نیاوردم بهشم گفته بودم که بخلم کنه بخلم نکرد

قبلنا حامدم خودش میگفت که میای تو بخل حامدت یا بیام بخلت کنم واینا

حالا منم که میگم بخل نمیکنه این یکی از تغییراته نسبت به قبل

اون شب من با حال معمولی با یه کمی اضطراب رفتم نت با حال افتضاح اومدم بیرون که خابم نمی برد و انقدر با خودم درگیر بودم تا خابم برد

دیگه از اون شب به این ور از حامدم نخاستم که بخلم کنه و بخابم

غصه شو یکی دو روز که خوردم حل شدم و دیگه کلا اکی شدم و حتی به رومم نیاوردم

ولی از یادم نمیره...


http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png


26 / 10 / 1390 12:37 قبل از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§